PROČ TOHLE TÉMA? 

👉🏻 Mnohokrát jsem se při náběru nemovitosti setkal s ateliéry či jinými nebytovými prostory, které majitelé využívali k bydlení, ale nebyly zkolaudovány jako bytové jednotky. Pojďme se tedy podívat na definici pojmu „Prostor pro bydlení“.

Základní informace jsou obsaženy ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Definují se zde typy staveb a podmínky, které by měly splňovat. Vyhláškou se řídí všechny stavební úřady při vydávání kolaudačních rozhodnutí.

👉🏻 Prostor pro bydlení
Prostorem pro bydlení jsou míněny obytné a pobytové místnosti. Obytnou místností je ta část bytu, která je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Obytnou místností je i samostatná kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. U místností se šikmými stropy (většinou podkroví) se do plochy obytné místnosti nezapočítává prostor se světlou výškou menší než 1,2 m. Termín pobytové místnosti se pak dle mínění většiny odborníků vztahuje spíše na pokoje v hotelech, nemocnicích a v podobných zařízeních.

Každý byt pak musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a koupelnu. Toaleta nesmí být přístupná přímo z obytné místnosti, jde-li o jediné WC v bytě. 🚽

👉🏻 Výška místností, osvětlení, větrání, vytápění
Světlá výška obytných místností musí být alespoň 2 600 mm v běžných prostorech a 2 300 mm v podkroví. Místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou své podlahové plochy.

Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění s možností regulace vnitřní teploty. V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu minimálně stejný, jako je průtok spalovacího vzduchu pro daný výkon a typ spotřebiče.

Místnosti musí mít denní osvětlení v souladu s hodnotami danými příslušnou normou (ČSN 730580-1 a 2). V toaletních místnostech, koupelnách a kuchyňských koutech stačí umělé osvětlení, opět dle zákonné normy.

👉🏻 Nesmíme zapomenout na dostatečné proslunění. ☀️
Všechny byty musí mít zajištěny odpovídající přístup slunečního světla. To znamená, že součet podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech obytných místností.

U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině.

Autor: Milan Špinka