Věděli jste, že dědíte nejen majetek, ale také dluhy? Je možné si nechat od notáře vytvořit soupis pozůstalosti obsahující veškerý majetek a závazky. V případě, že hodnota dluhů převyšuje hodnotu majetku, máte právo odmítnout dědictví, avšak pouze během prvních 30 dní od oznámení o možnosti odmítnutí. Odmítnutí dědictví může být provedeno i za života zůstavitele.

Co se týče převodu nemovitosti, nemusíte se o něj starat, protože notář katastrální úřad informuje a provede přepis v souladu s rozhodnutím.

Pozitivní zprávou je, že od roku 2014 jsou dědictví považována za bezúplatný příjem a jsou osvobozena od daně podle zákona o dani z příjmů. Avšak, daň z nemovitosti je nevyhnutelná, stejně jako u všech ostatních vlastníků nemovitostí. Nový vlastník děděné nemovitosti by rovněž neměl zapomínat na povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti.

Pokud máte v úmyslu prodat zděděnou nemovitost, zvažte, zda nebudete povinni platit daň z příjmu. Základem pro výpočet daně, která činí 15 %, je rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. V případě dědictví se pořizovací cenou považuje cena stanovená při oceňování majetku v den nabytí.

Podle zákona o dani z příjmu platí, že prodej nemovitosti je osvobozen od daně, pokud prodávající vlastnil nemovitost déle než deset let. Stejně tak je dědic osvobozen od daně z příjmu při prodeji nemovitosti, pokud zůstavitel vlastnil nemovitost déle než deset let nebo v ní měl trvalé bydliště po dobu alespoň dvou let.

Pokud řešíte nemovitostní pozůstalost rádi vám s celým naším týmem pomůžeme s odhadem či poradíme s jak postupovat.